Toepassingen

Innovatief datacenter in de Entertainment & Media

Om de economie van het eigen datacenter drastisch te veranderen, ging een grote broadcasting organisatie in Nederland op zoek naar cloud infrastructuur voor uitzending, streaming en opslag van mediabestanden. Fairbanks heeft voor de klant een onafhankelijke vergelijking gedan van verschillende cloud storage platformen op verschillende hardware labels.

Meer informatie
 

Fairbanks heeft OpenStack en Ceph ingericht, performance tests ontworpen en uitgevoerd op verschillende software- en hardware platformen, optimalisaties doorgevoerd en vergelijkingen gemaakt met oa. GlusterFS. Uiteindelijk zijn extreme tijds- en kostenbesparingen voor de klant behaald, is een keuze gemaakt voor de onderliggende hardware, het OpenStack Cloud Platform en voor het virtualisatie- en storage platform. De klant heeft gekozen voor een filesystem storage oplossing (GlusterFS) omdat de primaire media-applicatie een filesysteem nodig had. Als block- en object-storage viel Ceph daarmee af.

Sluiten
Performance analyse 
bij video on demand


Een grote telecomorganisatie in Nederland was in 2015 op zoek naar een betaalbare en schaalbare vervanging van het bestaande SAN-opslagsysteem. Het systeem is bedoeld voor de opslag van screenshots van video on demand en streaming diensten. Bij de implementatie van Ceph op generieke hardware, ervoer de klant problemen met de optimalisatie, stabiliteit en performance. Fairbanks heeft de problematiek geanalyseerd en de omgeving geoptimaliseerd.

Virtuele Desktop 
(Cloud) Infrastructuur


Diverse organisaties in de zorg, tuinbouw en woningbouw zijn op zoek naar een betaalbare oplossing voor het bieden van virtuele desktops voor de medewerkers. Doel hiervan is de organisatie flexibiliteit te geven door de toegang tot de toepassingen en informatie van het bedrijf onafhankelijk te maken van locatie en het gebruikte apparaat.

Meer informatie
 

Een virtuele desktop was voor deze organisaties vanwege de hoge kosten van VMWare VDI, Citrix Virtual Desktop en benodigde hardware eerder niet haalbaar. Op basis van de virtualisatie-engine in OpenStack heeft Fairbanks een virtuele desktop infrastructuur ontwikkeld en toegepast met lage hardware eisen. Hierbij gebruikmakend van open source cloud technologieën. Inmiddels is deze oplossing bij enkele klanten in gebruik.

Sluiten